Kendine güven kişisel gelişim ile desteklenerek meydana gelmektedir. Kişisel gelişim günümüzde pek çok farklı yöntem ile desteklenerek bütünü meydana getirmektedir. İnsanın kendi özelliklerini ön plana çıkarmasında oldukça büyük etki sağlamaktadır. Kişisel gelişimin farklı yöntemleri olsa da insanın temelde düşünce biçimini yönlendirmesi ile meydana gelmektedir. Kişisel gelişim sadece düşünce gücü olarak düşünülse de beden ve ruh sağlığının bir bütün halinde olması durumudur. İnsanın gelişimini etkileyecek temel nokta “ne?” sorusu ile gerçekleşmektedir. Beni ben yapan özellikler ne? Ben kimim? Nasıl Biri olmak istiyorum? gibi sorular kişinin kendini geliştirmekte temel alacağı noktalardır. Kişi bu noktada kendini özgür hissettiği bedene ve ruha sahip olduğunda tamamlanma hissini yaşayacaktır.

Kendine Güven  Kişisel Gelişim Pratik Yöntemleri

Hemen herkesin de bildiği gibi kişisel yöntemlerin temelinde insanın konuşma ve anlama duygusunu geliştirmesi yatmaktadır. Bu sayede etraftaki insanları algılama ve iyi-kötü kavramlarını daha iyi ayırt etme yatmaktadır. Bu sebeple en önce gelecek yöntem kitap okumaktır. Bir kimsenin kitap okuması kelime haznesinin genişlemesine yardımcı olmaktadır.

 

Kendine Güven  Kişisel Gelişim Nedir

Öte yandan farklı karakterler tanıma ve insan özelliklerini kavramada yardımcı olur. Yeni diller öğrenmek de gelişimcilerin önerilerinden biridir. Yeni bir dil öğrenmek daha farklı insan kültürlerini tanımaya yardımcı olmaktadır.  Bir dili öğrenme süreci, aynı zamanda yeni bir kültürün, yaşam tarzının ve yeni alışkanlıkların edinilmesini sağlar. Yeni hobiler edinmek, uyku düzeni, kötü alışkanlıklardan kurtulmak gibi planlar da insan gelişimini desteklemektedir.