Dinimizde güzel ahlak ve iyilik ile ilgili pek çok hadis bulunmaktadır. İslamiyet’in en çok önemsediği ve öğütlediği şey güzel ahlaklı bireyler olmaktır.  Güzel ahlaklı olmak, insanın dünyada ve ahirette rahat ve huzur içinde yaşamasını sağlar. Bununla birlikte insanın kurtuluşunu sağlayan iyi huylar oldukça fazladır. Bu iyi huyların hepsinin  özü, güzel huylu olmaktan geçmektedir. Bunları öğrenmek ve elde etmek her müslümana farz kılınmış olup Allahü teâlânın emridir.
İnsanlarda bulunan bütün iyi huylar, dört esas huydan meydana gelir. Herkes bu dört iyi huyu ile övünür. Aynı zamanda soyu, yakınları ve komşuları ile övünen kimseler, bu huylara sahip oldukları için övünürler. Bu dört ana huydan meydana gelen iyi huylar, sayısız denecek kadar fazladır. Bu dört huy; hikmet, şecaat, iffet ve adaletten meydana gelmektedir.

Dört Büyük İyilik Ve Sırları 

İffet: Kötü bir davranışta bulununca utanmak, etrafındakilere iyilik etmek, nefse hakim olmak, ağırbaşlı, kanaatkar ve sabırlı olmak başta sayılan iffetli davranışlar Güzel ahlak ve iyilik kavramlarının başında gelmektedir.

Şecaat: Büyüklük taslamamak, ağırbaşlı olmak, yiğitlik, dinde gayretli olmak, sıkıntılara katlanmak, çalışmaktan yılmamak, gibi güzel huyları beraberinde getirmektedir.

Adalet: Sözünde durmak, etrafındaki kimselerin sıkıntılardan kurtulmasına yardımcı olmak, din kardeşleri ile sevgi ve saygı bağı kurmak, ziyaret ve yardım etmek gibi huylardır.

Hikmet: Zekâ, çabuk kavrayışlı olmak, zihin açıklığı, dikkatli olmak, haddini aşmamak, çabuk hatırlamak gibi güzel huylar ile Allahu tealanın takdir ettiğine razı olmaktır.