Fıkıh ilmi ve önemi oldukça farklı noktalardan ele alınmıştır. Fıkıh ilmi Arapça kökenli bir kelime olup bilmek anlamında kullanılmaktadır. Bu ilimde bilmek eylemi dünyevi olaylardan ziyade İslam dinini ve İslamiyet’in hükümlerini bilmek anlamındadır. Bu hükümlerin bilinmesi öğrenilmesi ve gelecek nesillere doğru bir biçimde aktarılmasına yarayan ilime fıkıh ilimi adı verilmektedir. Bu bilgileri bilen kimseye Fakih adı verilir. Fıkıh bilimi insanların yapması ya da yapmaması gereken şeyleri bildirir. Hadisi şerifte de bildirildiği üzere “İbadetlerin efdali, en kıymetlisi, fıkıh öğrenmek ve öğretmektir.” buyrulmuştur. Fıkıh bilgileri en önemli kitap olan Kur’an-ı Kerim’den daha sonra ise hadislerden, icma-ı ümmetten ve kıyaslardan meydana gelmektedir. Fıkıh bilgisinin bu dört kaynağına Edille-i şer’iyye denmektedir.

Fıkıh İlminin 4 Temel Bölümü

  1. İBADET: İbadet beş ana bölüme ayrılmakta olup bunlar namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek ve cihaddır. Cihad, dinin emirlerini yaymak, yasaklarını bildirmek ve yapılması gerekenleri öğütlemektir. Her bir ibadetin kendi içerisinde de dalları bulunmakta olup oldukça geniş bir yer tutar.

Devamında Fıkıh İlmi ve Önemi

  1. MÜNAKEHAT: Genel olarak evlenme, boşanma ve nafaka gibi dallara ayrılmakta olup dinen uygunluğunu anlatmaktadır.
  2. MU’AMELAT: Alışveriş, kira, şirketler, Faiz, miras gibi bölümler ile ilgilenmektedir.
  3. UKUBAT: Had adı verilen cezalar olup dinimizce günah görülen cezaları içermektedir. Bunlar, sarhoşluk, hırsızlık, zina, kısas, kazf, riddet cezalarıdır. Günahı takip ettikleri için ukubat adını almışlardır.